Wil jij je kennis testen over of jij alle eenden soorten kent? Of wil je weten welke er zijn? Dan kan je hieronder kennis maken met de meest voorkomende eenden soorten in Nederland.

Er zijn allerlei soorten eenden, want eenden komen over de hele wereld in allerlei soorten en maten voor. Het enige continent waar eenden niet voorkomen, is Antarctica, want daar is veel te koud. Een leuk weetje dus! En daarnaast is het ook een hele uitdaging om de verschillende eenden soorten uit elkaar te halen, vooral de vrouwtjes lijken heel erg op elkaar. Maar om het dan nog wat moeilijker te maken, zijn er ook nog eens wilde eenden soorten. Hieronder worden de eenden soorten genoemd, die je het vaakst tegen kan komen in Nederland.

Meeste voorkomende eenden soorten

De wilde eend kom je het vaakst tegen in de Nederlandse wateren. Het mannetje (de woerd) heeft een kenmerkende, diepgroene kop met (vaak) een witte halsband. Het vrouwtje heeft een bescheiden bruin geschakeerd verenpak. Dit verschil in uiterlijk neemt na het broedseizoen af. Woerd en eend zijn dan alleen nog uit elkaar te houden door de kleur van de snavel, respectievelijk geel en zeemkleurig.

Je zou zeggen dat deze soorten een echte Nederlandse soort is, maar dat is zeker niet het geval. Want de Hollandse kwaker is een typisch voorbeeld van een gedomesticeerde eend. De bekendste variant is helder wit van kleur, maar er zijn ook kwakers die verdacht veel gelijkenis vertonen met de wilde eend, alleen dan een slag kleiner. Maar wat dus het geval is, is dat de Hollandse kwaker oorspronkelijk uit Azië komt en is een afstammeling van de pekingeend. Deze soort werd vroeger gebruikt om met hun luide gekwaak wilde eenden naar een eendenkooi te lokken. Een kooikerhondje dreef de eenden vervolgens naar een smalle sloot, de vangpijp. De wilde eenden werden gevangen en naar de poelier gebracht. Gek genoeg heeft het gezegde ‘de pijp uitgaan’ niets te maken met de vangst van wilde eenden. Met pijp wordt hier een konijnenhol bedoeld.

De Smient

Je hebt grondeleenden (ook wel zwemeenden), duikeenden en fluiteenden. De smient behoort tot de eerste categorie, maar wordt om het verwarrend te maken ook wel fluiteend genoemd vanwege zijn kenmerkende roep. In het najaar en in de winter kom je de smient in groten getale tegen in Nederland. Woerden hebben een oranjerode kop met een geel voorhoofd, een zalmroze borst, een grijs lijf en een zwarte achterkant. Ook bij deze soort zijn de vrouwtjes ingetogen bruin van kleur, maar de kop is wat meer roodbruin dan bij een vrouwelijk exemplaar van de wilde eend.

Minder voorkomende eenden soorten

Dit is eendensoort die vroeger veel rondom de Waddenzee gespot werd, maar sinds deze soort hier minder kan scharrelen, komt deze soort dus niet veel meer voor in Nederland. Deze soort trekt nu meer naar de noordelijke kusten van Europa, Oost-Siberië en Noord-Amerika. De mannetjes pronken ook bij deze soort weer met het mooiste verenpak: contrasterend zwart-wit met een witroze borst en een groene vlek op hun achterhoofd. De vrouwtjes zijn, verrassing, bruin. Met zwarte streepjes, dat dan weer wel.

Mandarijn-eenden zijn met hun lichaamslengte tussen de 41 en 49 centimeter kleine eenden. Deze vogels komen oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar ook in Nederland kun je deze exotische verschijning in het wild tegenkomen. Mandarijn-eenden worden namelijk als siervogels gehouden, maar her en der wisten er vogels te ontsnappen, met als resultaat dat er sinds eind vorige eeuw ook broed paartjes in ons land worden waargenomen. Heel erg bijzonder dus! Je herkent de mannetjes aan zijn zeer kleurrijk, met onder andere een opvallende kruin (paars, groen en oranje) en oranje veren die boven het achterlijf uitsteken. Vrouwtjes dragen een eenvoudig grijsbruin verenkleed.

De Pijlstaart

De sierlijke eenden soort is een grondel-eend die zich voornamelijk voedt met planten. Hij is in Nederland in principe het hele jaar te zien, maar overwinteren doet de pijlstaart het liefst rondom de evenaar. In het broedseizoen hebben woerden een bleek grijs verenpak, een donkerbruine kop en een witte borst die doorloopt als een streep in de nek. Zijn naam dankt deze eend aan zijn lange, puntige staart. Die is bij de vrouwelijke exemplaren trouwens een stuk minder opvallend (korter) en met hun lichtbruine kleur lijken ze wel wat op de wilde eend. Maar dit zijn niet alle eenden soorten. Hierboven worden de soorten genoemd en uitgelegd die veel voorkomen in Nederland, maar zo heb je ook nog de eenden soort de Topper, de Brilduiker, deze komt vooral in de winter voor, maar zo heb je ook nog de Krooneend en de Tafeleend. Alle bovenstaande genoemde eenden soorten hebben dus een verband met Nederland. Maar de eenden soorten over de hele wereld zijn nog oneindig.