Certificaten voor je bedrijf

Certificaten voor je bedrijf

Algemeen Duurzaam

Als bedrijf kan het hebben van certificaten veel voordelen hebben. Met een certificaat laat je namelijk zien dat je aan bepaalde normen en standaarden voldoet. Steeds meer opdrachtgevers verwachten ook van hun leveranciers dat zij ook in het bezit zijn van bepaalde certificaten. De voordelen van het bezitten van certificaten zijn er niet alleen voor bedrijven en opdrachtgevers maar ook voor particulieren. Een certificaat zoals ISO 9001 toont bijvoorbeeld aan dat er kwaliteit geleverd kan worden. Er zijn diverse soorten certificaten die je als bedrijf kunt verkrijgen. Daarbij zit er nog verschil tussen verplichte en niet verplichte certificaten.

Verplichte certificaten

De overheid heeft voor sommige certificaten besloten dat deze verplicht behaald moeten worden om het werk uit te mogen voeren. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden die risico met zich meebrengen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven met mensen die werken met asbest of andere gevaarlijke stoffen. Ook voor werkzaamheden met hijskranen, liften en het professioneel afsteken van vuurwerk heeft de overheid certificaten verplicht gesteld. In Nederland controleert de Raad van Acccredittatie of de certificaten op een juiste manier verkregen zijn. Belangrijk bij de verplichte certificaten is in elk geval dat er aan de eisen die door de wet hiervoor zijn bepaald worden nageleefd.

Andere type certificaten

Naast de eerdergenoemde certificaten is er nog een hele reeks certificaten die je als bedrijf kunt behalen. Het kan dan ook een lastige keuze te zijn om te besluiten welke certificaten je het belangrijkst acht. Er zijn voor verschillende type branches andere certificaten in omloop. Ook zijn er certificaten die zich bijvoorbeeld richten op het milieu, zoals ISO 14001. Extra certificaten behalen zorgt ervoor dat je werkprocessen intern kunt verbeteren en daarmee op termijn mogelijk kosten kunt besparen. Particulieren kiezen ook vaker voor bedrijven die in het bezit zijn van passende certificaten. Certificaten zijn onder meer te verkrijgen voor inbraakbeveiliging, SSL en aandelen. Wanneer je besluit om certificaten te behalen is het belangrijk om rekening te houden met tijd die dit in beslag kan nemen. Dit is namelijk geheel afhankelijk van het type certificaat dat je wil krijgen. Een bedrijf gespecialiseerd in certificering zal uiteindelijk beslissen of je voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van het certificaat. Uiteindelijk zal dit zich terug verdienen doordat de klanten van je bedrijf kunnen zien dat jij als bedrijf kwaliteit levert.

 

 

About the Author: