duurzaamheid bedrijfspand

Duurzaamheid van groot belang voor uw bedrijfspand

Duurzaam Energie

 Los van de verplichting om uw bedrijf of bedrijfspand aan de eisen van het energieakkoord te laten voldoen kleven er ook een paar grote voordelen aan het verduurzamen van uw bedrijf. De belangrijkste beweegreden om je bedrijfspand duurzamer te maken zal vooral te maken hebben met besparing in bijvoorbeeld energiekosten en stookkosten.

Energielabel verplichting voor je bedrijf

De voornaamste reden is dat de wet verplicht om een energielabel te hebben bij het verkopen van jouw bedrijfspand. Dit geldt voor heel Europa. Deze regel is in 2015 ingevoerd in Nederland. Nu enkele jaren voorbij zijn sinds de invoering controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) steeds strenger op deze verplichting. Als jouw bedrijfspand bij oplevering, verkoop of verhuur niet over een energielabel beschikt kun je hiervoor een boete krijgen. Deze boetes kunnen flink oplopen en tot €20.000,- bedragen.

Besparen op de energiekosten 

Als je een energielabel aanvraagt ontvang je ook een bijlage met energieadvies en maatregelen die je kan treffen om een beter energielabel te krijgen. Voor deze energiebesparende maatregelen heb je in sommige gevallen ook recht op subsidie, zoals bij het in gebruik nemen van zonnepanelen of een warmtepomp. Deze subsidies zullen de terugverdienperiode doen slinken. Dit maakt het nog interessanter om aan de slag te gaan met besparende maatregelen.

Duurzaamheid binnen je bedrijfspand

Steeds meer bedrijven willen duurzaam ondernemen. Het kan op het eerste oog al snel, voordelig en eenvoudig zijn om energie te besparen door bijvoorbeeld de verwarming minder aan te zetten of alleen de lampen aan te zetten op plekken waar dit echt nodig is. Deze maatregelen hebben geen effect op het energielabel. Het energielabel kijkt niet naar het verbruik maar naar de toepassingen, installaties en bijvoorbeeld isolaties. Tijdens een bedrijfspand opname wordt er dan ook naar deze onderdelen gekeken en wordt het verbruik niet meegenomen. Aan de hand van de bevindingen en de rekenmodule vanuit de RVO wordt uiteindelijk het energielabel geregistreerd en beoordeeld.

Gunstig bij verhuur of verkoop van uw bedrijfspand  

Een energielabel draagt in gunstige zin bij aan de verhuur of verkoop van een bedrijfspand. Energielabel A, B en C wordt als positief punt gezien door nieuwe huurders of kopers. Een positief energielabel kan de keuze beïnvloeden. Hierdoor heb je de kans om een bedrijfspand eerder te verhuren of te verkopen. Panden met een beoordeling lager dan energielabel C worden over het algemeen minder snel verkocht.

Energielabel aanvragen 

Een energielabel voor jouw bedrijfspand kan je eenvoudig aanvragen bij een aanbieder.  Ga eerst na of je verplicht bent om een energielabel te nemen, er zijn enkele uitzonderingen waarbij een energielabel niet verplicht is. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld kerkelijke gebouwen, monumenten en fabriekshallen. Deze hebben geen energielabel nodig en zijn ook niet te beoordelen door een energieadviseur. De energieadviseur (EPA-U) beoordeelt de verschillende onderdelen die effect hebben op het label en noteert deze gegevens. Vervolgens wordt deze data verwerkt in het systeem van de overheid, waarna er een definitief energielabel uitkomt waar vervolgens geen aanpassing meer in mogelijk is. Je kunt daarna energiebesparende maatregelen nemen en als je deze kunt aantonen, kunnen de resultaten worden aangepast. De adviseur hoeft niet op locatie langs te komen, maar kan met het bewijs wel de aanpassingen in het label doorvoeren.

About the Author: