Veel bestuurders elektrische auto willen stroom zonnepanelen opslaan in voertuig

Duurzaam

Bidirectioneel laden, je hoort het steeds vaker. Voor wie er nog van heeft gehoord, even een korte en begrijpelijke uitleg. Bidirectioneel laden betekent dat je 2 kanten op kunt laden. Aan de ene kant laadt het een elektrische auto op, aan de andere kant kan het voertuig ook gebruikt worden om andere dingen van stroom te voorzien of op te laden. Dit is een kwestie van de stekker aansluiten op de auto. Dit noemen we V2L, een afkorting van Vehicle to Load. Behalve deze manier van andersom laden kan er ook stroom worden teruggegeven aan het elektriciteitsnet. Dit noemen we Vehicle to Grid, kortweg V2G.

Elektrische auto als thuisbatterij

Om het simpel te zeggen: de elektrische auto functioneert eigenlijk als een grote powerbank op wielen. Er is een grootschalig onderzoek geweest waarbij gevraagd werd of er interesse is voor bidirectioneel laden. Vooral zonnepanelenbezitters zijn hierin erg geïnteresseerd. Maar liefst 62% van de 4.000 personen die in het bezit zijn van een elektrische auto gaven aan dat zij het wel zien zitten om de opgewekte stroom van hun panelen in de batterij van de auto op te slaan (bron: ThuisbatterijenSpecialist.nl). Vooral nu er steeds meer signalen zijn dat de opgewekte energie niet aan de leveranciers terug kan worden gegeven is dat natuurlijk een prima oplossing. Zo’n thuisbatterij in de vorm van de elektrische auto is voor de ondervraagden een geweldig idee, zo blijkt. Helaas zijn de mogelijkheden voor bidirectioneel laden nog beperkt omdat er nog maar weinig auto’s op de markt zijn die hiervoor geschikt zijn. Meer dan de helft van de personen die aan de enquête mee hebben gewerkt gaf aan dat de autofabrikanten hierin een verplichting hebben. Bidirectioneel laden moet eigenlijk in iedere elektrische auto worden toegepast. Met de auto als thuisbatterij is men meer zelfvoorzienend en wordt het energiegebruik duurzamer.

De toekomst

Al is het nog volop in ontwikkeling, bidirectioneel laden heeft de toekomst. Het zal niet lang meer duren voordat je de elektrische auto kunt gebruiken als thuisbatterij om het elektriciteitsnet in balans te houden en elektrische apparaten aan te sluiten. Meer weten over thuisbatterijen en hoe je onderling offertes van installateurs kunt vergelijken? Raadpleeg de site van Thuisbatterijen Specialist.

About the Author: